1. Přednášející
  2. Workshopy
  3. Liturgie
  4. Koncerty


Jaroslav Maxmilián Kašparů

Rodilý Žirovničan, kněz, soudní psychiatr, spisovatel, esperantista a divadelní ochotník.

Vystudoval postupně stomatologii na LF UK v Praze, všeobecné lékařství v Bratislavě, pedagogiku a etiku v Českých Budějovicích, teologii na Spišské Kapitule a pedagogiku v Prešově.

Působí jako birituální kněz, forenzní psychiatr a vysokoškolský učitel. Je autorem sedmatřiceti publikací, některé byly přeloženy do polštiny, italštiny, francouzštiny, slovenštiny, litevštiny a Esperanta.

Přednáška 1:  Žít v současném světě a nezbláznit se

Přednáška 2:  Moderní technika jako nástroj debilizace

ThLic. Jan Houkal, Th.D.

vystudoval teologii na římské papežské univerzitě Gregoriana, vyučuje na KTF UK a na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, a je farářem ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Vydal mimo jiné knihy Co se děje v kostele, První svaté přijímání a Biřmování.

Přednáška: K čemu máme svátosti


Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE

Otec Bogdan Stepien pochází z Polska, teologii vystudoval v Krakově. V České republice působí od roku 1996. Je řeholníkem řádu paulínů, jejichž klášter se nachází ve farnosti v Ostravě-Přívoze a od roku 2017 i v Plzni, kde v současnosti otec Bogdan působí.  Od roku 2009 vykonával funkci exorcisty v Ostravsko-opavské diecézi. 

Přednáška: CharismataP. Štěpán Smolen

Štěpán Smolen je český katolický kněz, spisovatel a překladatel původem z Českého Krumlova. Na Univerzitě Karlově vystudoval filozofii, religionistiku a teologii. Později vstoupil do kněžského semináře, vystudoval Katolickou teologickou fakultu a v roce 2015 přijal kněžské svěcení. Nyní působí v litoměřické diecézi, ve farnosti Jablonec nad Nisou. Mezi jeho nejznámější knihy patří Buď kde jsi, Cesta na Západ či Pominuté chvály.

Přednáška: Proměňující pozornost.

Text Here

P. Àngel Miquel Aymar

Àngel Miquel Aymar je knězem osobní prelatury Opus Dei. Pochází z katalánské rodiny a narodil se v Mexiku stejně jako všichni jeho čtyři sourozenci. V roce 2004 se přestěhoval z Barcelony do Bratislavy, kde vystudoval marketingovou komunikaci a pomáhal začít apoštolské dílo Opus Dei na Slovensku. V roce 2018 byl v Římě vysvěcen na kněze. V roce 2020 obhájil v Římě na Papežské Univerzitě Svatého Kříže disertační práci o modlitbě. Od roku 2022 působí v Praze, kde se v současné době věnuje pastorační službě především mezi mladými lidmi.              

Papež František nás vyzval, abychom se na jubileum 2025 připravovali celý rok modlitbou. Katechismus nás učí, že "modlitba je životem nového srdce. Musí nás oživovat v každé chvíli. My ale zapomínáme na toho, kdo je náš Život a naše Všechno".

Přednáška: Úvod do kontemplativní modlitby

Text Here

Štěpán Adam

Štěpán Adam je student, který se na začátku roku 2022 rozhodl, že přiloží ruku k dílu a aktivně se zapojí do pomoci lidem zasaženým válkou. Věnuje se převážně humanitární pomoci, působil mimo jiné ve frontových oblastech na Ukrajině.

V rámci své přednášky se s námi Štěpán podělí o to, jak se dostal na Ukrajinu a co jej k tomuto odvážnému rozhodnutí inspirovalo. Přiblíží nám zážitky, osobní zkušenosti a dojmy ze svého působení v oblastech postižených konfliktem. Můžete se těšit na nevšední a inspirativní svědectví zakončené živou debatou s možností položit dotazy.

Text Here

MUDr. Ilona Burdová

MUDr. Ilona Burdová se narodila v roce 1970. Už od mladých let ji oslovovalo téma utrpení, bezmoci, beznaděje. I proto se rozhodla vystudovat lékařskou fakultu, aby mohla lidské trápení alespoň trochu zmírnit. Během studia konvertovala ke katolické víře, ve které našla nejen své osobní zakotvení, ale i mnoho inspirace pro svou práci, jak na psychiatrii, tak v hospici. O své zkušenosti se ráda podělí při přednášení či psaní. Je autorkou několika knih

Přednáška: Naděje v utrpení.

Text Here

František Bartek

František Bartek je publicista a autor podcastu Eros, který se věnuje sexualitě a vztahům. Je absolventem Katolické univerzity v Ružomberku a Mezinárodního teologického institutu v rakouském Trumau se zaměřením na manželství a rodinu. Působil v neziskovém sektoru, ale i v Národní radě Slovenské republiky. Nyní pracuje v rámci Ordinariátu ozbrojených sil a ozbrojených sborů Slovenské republiky. S manželkou žije v Bratislavě.

Přednáška: Jako muže a ženu je stvořil.

Text Here

Manželé Zechovští

Jakub (31) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a působí jako advokát v Rakovníku. Kristýna (31) vystudovala obor zubní lékařství na První lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V létě oslaví desetileté výročí uzavření manželství. Mají čtyři děti ve věku 1-8 let. Žijí v Rakovníku, kde účastní života farnosti, spolupracují na kurzech pro rodiče a manžele a přednášejí v rámci předmanželských příprav. Jakub je katolíkem od kolébky, Kristýna je konvertitka. 

Ve svém svědectví se podělí o svůj příběh a nabídnou několik tipů, jak jako křesťané žít partnerství a manželství v dnešní době.

Text Here

Leona Jordánová, br. Josef Kvapilík, sr. Markéta Alžběta Vašků

Leona Jordánová je ilustrátorka a autorka se zaměřením na křesťanskou tematiku. Absolvovala rok v evangelizační škole Jeunesse Lumière ve Francii, odkud si kromě pevnější víry přivezla také touhu přinést do křesťanské literatury a ilustrace něco nového. Přinášet lidem Boha trochu jiným způsobem. Ukazovat, že i v oblasti umění Bůh koná velké věci a je to krásný způsob evangelizace. Kromě ilustrace a psaní se věnuje i dalším tvůrčím koníčkům, miluje jazyky, cestování a přírodu, ve které nejvíc nachází Boha.

Sejde se mladá slečna, mladý jáhen a mladá řádová sestra… To není začátek vtipu o mládeži, ale začátek krásné panelové debaty o důležitých otázkách každého člověka.                                                                 

Panelová diskuze o povolání - Kam mě Bůh volá?

Text Here

Mgr. Jan Gregor

Jan Gregor je vystudovaný právník a advokát, který se věnuje legislativním a etickým aspektům rodinné politiky v České republice. Jako jeden ze dvou Čechů byl přítomen u podpisu  mezinárodní výzvy k zákazu náhradního mateřství, kterou podepsali odborníci ze 75 zemí světa minulý rok v marocké Casablance. V minulosti byl rovněž předsedou Mladých křesťanských demokratů nebo poradcem náměstka ministra spravedlnosti. V rámci spolku Aliance pro rodinu také organizuje osvětové akce na podporu manželství a rodiny, např. ceny vděčnosti Omnia vincit amor pro manželské páry za svědectví o hodnotě stabilních rodinných vztahů.

Text Here

mons. Zdenek Wasserbauer, CSILic. Monika Klimentová, JUDr. Jakub Kříž Ph. D.

Monika Klimentová vystudovala komunikaci na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě. V současnosti pracuje jako vedoucí tiskového střediska České biskupské konference, na podzim 2023 byla nominována do hlavního komunikačního týmu světové synody v Římě. V rámci české katolické církve se tématu zneužívání dlouhodobě věnuje, absolvovala řadu odborných školení a seminářů, také spolupracovala na vytvoření společného kontaktního místa pro oběti zneužívání a provádí školení k prevenci a pomoci obětem.

Sexuální zneužívání je bolestivým a těžkým tématem v životě katolické církve. Oběti jsou poznamenány často na celý život, odchází zlomené a s palčivým pocitem ztráty víry v dobré úmysly kněží a dalších duchovních osob. Jak církev aktuálně k této problematice přistupuje? Jaká preventivní opatření jsou zavedená? A jsou dostatečná? Jaký je mediální obraz církve v souvislosti s tématem zneužívání? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v panelové diskusi. Budeme se věnovat právním, preventivním, mediálním i psychologickým aspektům tohoto bolestivého aspektu života církve v České republice.

Panelová diskuze:  Zneužívání v církvi 


Radek Tichý

je konvertita, pokřtěn byl v 15 letech. Vystudoval sociologii a teologii na Univerzitě Karlově, postgraduálně studoval na Papežském liturgickém institutu sv. Anselma v Římě, kde také vykonával službu pomocného papežského ceremoniáře. Vyučuje liturgiku na KTF UK, rediguje webové stránky Liturgie.cz a v současné době je rektorem pražského kněžského semináře.

Přednáška:
Mše sv. Jak ji lépe poznat a prožít?


Sam Trizuljak

Samuel Trizuljak studoval politické vědy a historii na univerzitách v  Cambridge, Oxfordu a Heidelbergu. Svůj zájem o historii katolického myšlení dále rozvíjí jako doktorand Karlovy univerzity v Praze. Jeho kniha Na výšce do hloubky: 33 rad věřícím studentům v Bratislavě, Oxfordu i jinde vyšla v září 2021.

Přednáška:
Na výšce do hloubky

Mons. Dr. Leo-M. Maasburg

se narodil v roce 1948 ve Štýrském Hradci. Studoval právo, politologii, teologii, misiologii a kanonické právo v Innsbrucku, Oxfordu a Římě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1982 v portugalské Fatimě. Několik let doprovázel Matku Terezu z Kalkaty na jejích mezinárodních cestách.

V letech 1994-2000 založil spolu s italským podnikatelem Emanuele Ferrariem rozhlasovou stanici Radio Maria ve 30 zemích a na čtyřech kontinentech. V rámci beatifikace Matky Terezy pracoval otec Leo od roku 2001 v postulátorském týmu na přípravě blahořečení. V letech 2005–2016 byl Maasburg národním ředitelem Papežského misijního díla v Rakousku.

Od svého odchodu do důchodu se věnuje především šíření a prohlubování spirituality svaté Matky Terezy formou přednášek a rekolekcí.

Josef Kvapilík

je čerstvě vysvěcený jáhen olomoucké arcidiecéze, v současné době působící na Arcidiecézním centru života mládeže v Rajnochovicích. Do kněžského semináře nastoupil po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, kde se věnoval především matematice, fyzice a studentskému parlamentu. Pět let formace strávil v Olomouci, jeden rok v Římě, dvakrát ministroval Svatému otci. Má rád hudbu, knihy a lidi. Plave, zpívá, rád se směje. Ale nejvíc ho naplňuje bavit se s Bohem o lidech nebo s lidmi o Bohu. Pokud nic nevyvede a dožije se toho, v červnu 2024 bude vysvěcený na kněze.

Na SV24 povede workshop Jak správně na liturgickou hudbu a zúčastní se panelové debaty o rozlišování povolání.

Arcibiskup Jude Thaddeus Okolo

je od května 2022 apoštolským nunciem, tedy diplomatickým zástupcem Svatého stolce v České republice. Původně pochází z Nigerie, kde byl v roce 1983 vysvěcen na kněze. Poté byl přidělen k římské kurii, kde v letech 1984–1986 pracoval v oblasti dialogu s křesťanskými sektami. Následně absolvoval postgraduální studium v Římě, získal doktorát z kanonického práva a rovněž i diplom z diplomatických studií. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil v roce 1990.

Arcibiskup Okolo má diplomatické zkušenosti ze Středoafrické republiky, Čadu, Dominikánské republiky, Portorika, Srí Lanky, Haiti, ČR, Švýcarska a Austrálie. Do České republiky se přesunul z Irska, kde působil jako apoštolský nuncius od roku 2017.

Domluví se anglicky, italsky, francouzsky, německy, španělsky a česky.


Jak napsat píseň - Pavel Helan

Kde se bere inspirace? Vzniká píseň sama od sebe nebo je nutné nad ní sedět? Proč mladí poslouchají rap? Vyzkoušejte si napsat píseň s Pavlem Helanem.

Text Here

Uvedení do rozjímání a kontemplace - Jan Regner

Zmínky o vnitřní modlitbě jsou součástí prakticky každé příručky křesťanské spirituality. Často však chybí praktické návody a cvičení. V rámci tohoto workshopu si některé techniky vyzkoušíme.

Text Here

Tradiční příprava čaje a jeho degustace - Benjamín Peraus

Chcete na vlastní kůži zažít tradiční přípravu čaje? Zjistit, co se k tomu používá? Dozvědět se něco o různých typech čajů? Degustovat? Povídat si s přáteli nebo poznat přátele nové? Neváhejte se přihlásit na náš workshop, který bude probíhat jak jinak než v čajovně.

Text Here

Mary´s Meals

Věděl jsi, že pomáhat se dá tím, co Tě baví? Zažij Risky Meal, přijď na dobrou pizzu a seznam se formou hry s charitativní organizací Mary's Meals, která poskytuje školní stravování dětem žijícím v nejchudších komunitách světa. Okus, jak chutná vzdělání v některých zemích, kde tato organizace pomáhá.

Text Here

Základy českého znakového jazyka - Eliška Hartmanová

Chtěli byste se dozvědět něco o neslyšících a naučit se pár znaků z českého znakového jazyka? Pak je tento workshop pro vás jako dělaný!

Text Here

Vyrob si svoje barefoot sandály - Martin Koudelka

Pomocí paracordu a obuvnické plotny zhotovíme jednoduché, funkční a nápadité barefoot sandály.

Text Here

Fínka v Tanzánii- Josefína Vrbová

Povídání o dobrodružném roce, který jsem jako salesiánská misijní dobrovolnice strávila na střední internátní škole v Tanzánii.

Text Here

Poutnictví: vybav se na pouť - Linda Kubova

Praktická příprava na poutnictví ať už na Velehrad či do Santiaga. Víš jak si zabalit batoh, aby tě nebolela záda? Co mít v lékárničce a jak ji použít na ošetření puchýřů? Uvařit si a přespat kdekoli?

Text Here

Dobrovolníkem v České maltézské mládeži

Workshop představí činnost spolku Česká maltézská mládež, z. s., který funguje pod záštitou Českého velkopřevorství Maltézského řádu. Hlavním posláním České maltézské mládeže je pořádání volnočasových aktivit pro mladé handicapované. Kromě dalšího proběhne i ukázka základů v oboru ošetřovatelství a péče o handicapované s možností osobního zapojení posluchačů.

Text Here

Majda v Zambii - Magdalena Kroupová

Povídání o dobrovolné službě v krásné, ale velice chudé Zambijské vesnici Lufubu. Díky salesiánům Dona Boska jsem měla možnost strávit jeden rok svého života v Africe, kde jsem pomáhala v oratoři, učila počítače nebo zakládala školku. Přijďte se nejen zeptat na to, co vás o dobrovolnictví v Africe vždycky zajímalo, ale také si zatancovat pravý africký tanec.

Text Here

Vítejte ve skriptoriu - psaní gotickou minuskulou - Michaela Paletová

Na workshopu si účastníci vyzkouší psát písmem gotická minuskula. Dostanou vlastní kaligrafické pero spolu s šablonou a budou si moci opsat tímto písmem úryvek z Písma.

Text Here

První psychická pomoc - Magdaléna Šímová

Na tomto workshopu se společně podíváme na to, jak být druhým oporou, když prožívají něco těžkého, jak se jim přiblížit, co říkat a neříkat, jak reagovat na jejich emoce. Zároveň se budeme zabývat tím, jak pracovat sami se sebou, když nám není dobře. Budeme hledat odpovědi na otázky, jak se postarat o druhého i o sebe ve chvílích zátěže, krize nebo stresu.

Text Here

Uvaž si květinu - Michaela Vahalíková

V roce 2021 jsem si splnila sen mít na své svatbě květiny z vlastní zahrádky. Co začalo jako pár záhonů se během tří let proměnilo v květinovou farmu, na které pěstuji květiny do kytic na zakázku i pro další nevěsty. Na workshopu si sami uvážete jarní kytici z lokálních květin a zároveň se můžete dozvědět více o tom, co všechno obnáší mít doma květinovou farmu - od výběru a péče o rostliny po sklizeň a aranžování.

Text Here

Odvrácená strana pornografie - (NePornu)

Říká se, že v dnešní době všichni sledují porno. Podle statistik ho sleduje alespoň jednou měsíčně přibližně 90 % mladých lidí. Dokonce mnozí odborníci doporučují porno pro obohacení sexuálního života nebo pro uvolnění stresu v práci. Obecně panuje názor, že sledování pornografie je neškodné, nebo dokonce prospěšné. Ale je tomu opravdu tak? Jakým způsobem nás pornografie ovlivňuje? Jaké má sledování dopady na nás samotné a na celou společnost? Existuje nějaká pomoc, pokud má člověk s pornem problém?

Text Here

Sporty

Stalo se již tradicí, že součástí Studentského Velehradu je pestrá nabídka sportů. I letos se můžeš těšit třeba na volejbal, freesbee, fotbal a takové ty klasiky, u kterých můžeš vypnout a pořádně si zasportovat.

Text Here

Liturgická hudba- Josef Kvapilík

Už jsi někdy přemýšlel, jestli se nějaká hudba k liturgii hodí či nehodí? Existují objektivní kritéria pro určení takové vhodnosti, nebo je to věc čistě subjektivního vkusu? A co k tomu říká Církev? Pokud Tě takové otázky zajímají, přijď na workshop o liturgické hudbě, kde o diskuzi nebude nouze.

Text Here

Co skrývá bazilika

Zajímá Tě architektura a historie? Přemýšlel jsi někdy nad tím, co se skrývá pod bazilikou? Chtěl by ses něco dozvědět o historii tohoto poutního místa? A je možné, že zde opravdu byli Cyril a Metoděj? I na tyto otázky můžeš nalézt odpovědi během tohoto workshopu.

Text Here

Folklorní tanec

Přijďte se naučit některý z místních lidových či folklorních tanců. Budeme se snažit vám předat naše zkušenosti a poznatky z folklorního prostředí. Těšíme se, že si následně všichni spolu zatančime u cimbálovky. Přijďte ideálně v páru (holka+kluk, holka+holka). Budeme v tělocvičně, pokud nemáte sálovou obuv, bude se tančit v ponožkách.

Text Here

Turnaj v ping-pongu

Chcete před večerním hokejem zažít trochu adrenalinu? Neváhejte se přhlásit na turnaj v ping-pongu.

Text Here

Fyzio tipy aneb jak se ve zkouškovém necítit na sedmdesát - Hana Frelichová

Ve workshopu společně probereme, jak by měl vypadat ideální sed. Zboříme několik mýtů, které kolují ohledně “správného” držení těla a pohybu. Zaměříme se na to, proč je důležité se během dne hýbat a že do cvičení nemusíme nutně každý den investovat spoustu času a peněz. V neposlední řadě také vyzkoušíme několik snadných cviků, které pomůžou rozhýbat celé tělo.

Text Here

ProjektON: Upgrade společenství - Rostislav Šerý

Lze ještě naše farní spolčo po pár letech posunout do něčeho nového? Proč naše farní skupinky a spolča tak často končí po pár letech a co s tím? Kde je naše prvotní nadšení a ochota? Pojďme se společně zamyslet nad těmito i dalšími otázkami ohledně fungování našich farních společenství. Společně popřemýšlíme, jak provést jejich upgrade, aby byly i po letech místem živé zkušenosti s Bohem a stále přinášely hojné ovoce Ducha svatého.

Text Here

Workshop chval - aneb Jak začít s chválou? - Monika Štefková

Workshop je zaměřen na vedení modlitby chval a je určen pro všechny, kteří by měli zájem s touto službou začít ve své farnosti nebo společenství. Společně se budeme věnovat tomu, co vlastně chvála je, jak chválit Pána, jak tvořit chválové písně nebo jak se modlit.

Text Here

Bez filtru - Ondřej Havlíček; moderuje Pavel Štěpánek

Podcast Bez filtru už druhým rokem funguje na české katolické scéně. Autoři se nevyhýbají žádným tématům a nebojí se ptát. Jaké to je dělat katolický podcast, který je docela nekonvenční? Existují pro ně nepřekročitelné hranice? Co na jejich práci říkají muži církve? Nejen o tom budeme hovořit s autory podcastu Bez filtru, který navazuje na někdejší pořad Na dřeň na rádiu Proglas.Arcibiskup Jude Thaddeus Okolo

je od května 2022 apoštolským nunciem, tedy diplomatickým zástupcem Svatého stolce v České republice. Původně pochází z Nigerie, kde byl v roce 1983 vysvěcen na kněze. Poté byl přidělen k římské kurii, kde v letech 1984–1986 pracoval v oblasti dialogu s křesťanskými sektami. Následně absolvoval postgraduální studium v Římě, získal doktorát z kanonického práva a rovněž i diplom z diplomatických studií. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil v roce 1990.

Arcibiskup Okolo má diplomatické zkušenosti ze Středoafrické republiky, Čadu, Dominikánské republiky, Portorika, Srí Lanky, Haiti, ČR, Švýcarska a Austrálie. Do České republiky se přesunul z Irska, kde působil jako apoštolský nuncius od roku 2017.

Domluví se anglicky, italsky, francouzsky, německy, španělsky a česky.

Text Here

Arcibiskup Josef Nuzík

nově jmenovaný arcibiskup olomoucké arcidiecéze pochází z jihomoravského Strání. V letech 1989 vyměnil soustruh za učebnice teologie a vydal se cestou kněžské služby, kterou zpečetil svěcením v červnu 1995. Svou bohatou pastorační zkušenost nabyl v mnoha farnostech arcidiecéze, ve funkci vicerektora kněžského semináře v Olomouci a v úřadě generálního vikáře. Není proto překvapením, že si za motto své apoštolské služby zvolil: ‚‚Evangelium nuntiare (Hlásat radostnou zvěst).‘‘

Text Here

P. Antonín Hráček

Narodil se poblíž cyrilometodějského centra v Uherském Hradišti. Coby vystudovaný strojař pracoval tři roky u výrobce letadel Let Kunovice. V 90. letech obrátil svou pozornost z nebeských výšin do hlubin srdce, když zvolil jako svůj životní stav kněžské povolání. Na kněze byl vysvěcen v roce 1996. Působil v několika farnostech, jako spirituál na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříží a ředitel Pastoračního domu Velehrad v Dolomitech. Momentálně spadají do jeho pastorační péče laičtí studenti a bohoslovci v Olomouci.

Text Here

Mons. Zdenek Wasserbauer

Původem je z malé vesnice Sázava u Žďáru nad Sázavou. Poté co absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze-Suchdole, učinil rozhodnutí stát se hospodářem na poli Páně. Následně vystudoval bohovědu na pražské teologické fakultě a Papežské lateránské univerzitě v Římě. Do Věčného města se po svém svěcení v roce 1996 a dvouleté pastorační praxi znovu vrátil jako postgraduant spirituální teologie na Papežský institut Teresianum. Úřad pomocného biskupa, generálního vikáře a kanovníka vykonává v duchu svého motta: ‚‚Oratio, verbum, ardor (Modlitba, slovo, horlivost).‘‘


Koncert kapely Noemiracles 

Noemiracles je kapela z Třinecka, která se zaměřuje na vlastní autorskou tvorbu v češtině. Kapela funguje už od roku 2012 a za tu dobu odehrála již desítky koncertu po celém Česku, Slovensku a Polsku. Na svém kontě mají vydaných několik alb a singlů, k nejnovějším patří skladba "Já vím". Žánrově můžeme kapelu zařadit k alternative-pop. V čele kapely stojí zpěvačka Noemi Macura, která je držitelkou mnoha mezinárodních pěveckých ocenění. Mezi největší hity skupiny patří písně „Dokořán“ či „Být blízko“.

Koncert v sobotu  20:30

Text Here

Koncert Smyčcového kvarteta Novoměstské filharmonie

Čtveřice mladých talentovaných muzikantů nám sobotní večer zpříjemní známými popovými a muzikálovými hity v aranžmá pro dvě housle, jednu violu a jedno

violoncello. Těšit se můžete na Bohemian Rhapsody, písně Eltona Johna nebo George Harrisona. Kvarteto bude účinkovat ve složení Viktor Tomek (housle), Ondřej

Martinek (housle), Veronika Ročková (viola) a Jakub Ponka (violoncello). Přijďte si užít večer ve společnosti romantických melodií.

Koncert v sobotu ve 20:30

Text Here

Cimbálová muzika Džbánek 

Cimbálová muzika Džbánek je skupina sedmi fajn lidí, s kterými si užijete večer plný veselí a zábavy. Muzika jako taková existuje již přes 10 let, ale postupem času se formovala, až do nynější podoby, nebo alespoň její části. Naše vystoupení a různé hraní jsou nejen hudební událostí, ale také příležitostí k setkání lidí ze všech koutů České republiky, jelikož hrajeme jak v Brně, tak i v jiných městech ČR. Ve spolupráci s folklorním souborem jsme se nejednou dostali na Slovensko, ale zavítali jsme i do Polska a naší zatím největší výhrou je malé tour po Itálii, a to v Boloni, Miláně, Janově apod. Můžete nás potkávat na různých vystoupeních, svatbách, oslavách či akcích jako je tato. Cimbálová muzika Džbánek je živým důkazem toho, že hudba má sílu spojovat a inspirovat.

Ve  čtvrtek 22:00 a v sobotu  22:15


Uložit
Nastavení cookies
K zajištění co nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami využíváme tzv. soubory cookie. Kliknutím na Přijmout souhlasíte s tím, že můžeme užívat dané typy cookie. Po kliknutí na Odmítnout nebudeme ukládat dané soubory cookie. Udělený souhlas je možné odvolat po kliknutí na ikonku Cookie v dolním rohu stránky.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Funkční
Funkční soubory cookie jsou využity pro rozšíření funkcionalit a uživatelské přívětivosti webu.
Navigace
Přijmout
Odmítnout